اسف 15
رنگ مو جذاب و مناسب

یافتن رنگ مو مناسب ساده نیست انتخاب رنگ مو دلخواه از روی کاتالوگ رنگ فروشگاه و خریداری…

اسف 15
عناصر تشکیل دهنده یک عکس

عناصر تشکیل دهنده یک عکس عبارتند از : نقطه، خط ، سطح ، رنگ ،حجم ، کنتراست و ریتم می…

اسف 04

 ژست گرفتن برای عکاسی پرتره این  که سوژه های شما چگونه می ایستند،ژست می گیرند و به نظر…

آبا 04
Should startups care about profitability?

There are certain topics that even some of the smartest people I talk with who aren’t…

آبا 04
One thing separates creators from consumers

Enterprise applications are complex — there is an insane amount of information that is…

آبا 03
What to do if tour product isn’t growing

As a founder, product lead at Pinterest and PM for a couple products at Google, as…