مطالب خواندنی

اسف 15
رنگ مو جذاب و مناسب

یافتن رنگ مو مناسب ساده نیست انتخاب رنگ مو دلخواه از روی کاتالوگ رنگ فروشگاه و خریداری…

اسف 15
عناصر تشکیل دهنده یک عکس

عناصر تشکیل دهنده یک عکس عبارتند از : نقطه، خط ، سطح ، رنگ ،حجم ، کنتراست و ریتم می…

اسف 04

 ژست گرفتن برای عکاسی پرتره این  که سوژه های شما چگونه می ایستند،ژست می گیرند و به نظر…